O nás

Loutkové divadlo Spojáček

Loutkové divadlo SPOJÁČEK

Bylo založeno v roce 1953 při ZV ROH Spojů loutkové divadlo. Jeho zakladatelem byl pan Budina a divadlo se usídlilo v klubovně ZV v Matoušově ulici v místech dnešního autobusového nádraží. 

Na začátku 70. let už bylo velice známé v tehdejším loutkářském regionálním světě pod pojmem Spojáček, což je odvozenina od spojů. Brzy poté divadlo toto přízvisko používá jako svůj oficiální název. V té době už stojí v čele divadla pan Petr Krause, který tuto čestnou funkci zastával přes třicet let.Poté na jeho místo nastupuje pan František Korbelář. Po jeho odchodu do loutkářského důchodu se vedení divadla ujímá pan Václav Kuška, a poté Iva Hapujdová. A to už se pomalu blíží rok 1988, kdy budova, ve které divadlo působilo, musí ustoupit budování silničního průtahu Libercem. A to byl hlavní důvod dočasného zániku divadla.
To je stručná historie loutkového divadla Spojáček v letech 1953 – 1988 slepená ze střípků paměti pamětníků, neboť při vyklizení budovy se ztratily kroniky divadla. Nynější členové divadla doufají, že jim je někdo přinese alespoň k nahlédnutí.

Novodobá historie divadla se začala rozvíjet od dubna 1993, kdy někteří z někdejších členů divadla Spojáček a dalších nástupnických divadel jako bylo Povídej, Watrdlo, Klíček, se rozhodli znovu obnovit v Liberci tradici amatérského marionetářského divadla a vrátit dětem Kašpárka. Sesbíraly zbytky z původního divadla a vydali se prosit o přístřeší do DDM Větrník v Riegrově ulici. Tehdejší ředitel DDM je uvítal slovy: „Tak vy jste ten Spojáček!“ a tím vlastně rozhodl o názvu divadla. Povolil divadélku vybudování stále scény a zastřešil tím tak jejich činnost. V DDM Větrník sídlí divadlo Spojáček dodnes, i když se z provozních důvodů muselo přestěhovat z přízemí do třetího patra.

Divadlo Spojáček plně navázalo na tradici zaniklého divadla. Jeho novým vedoucím se stal syn bývalého dlouholetého vedoucího divadla pan Rudolf Krause. Staronové divadlo přebírá nejen bývalé loutky, ale i repertoár a chuť hrát pro nejmenší diváky. Hraje  se pravidelně vždy jednou měsíčně v sobotu v deset a ve tři hodiny na domovské scéně v DDM Větrník.

Repertoár se skládá většinou ze starých pohádek o Kašpárkovi, které jsou upravené pro dnešní dobu i publikum, i když si stále zachovávají příchuť konce devatenáctého a začátku dvacátého století. Spolu s námi a s Kašpárkem můžete zavítat do pohádky O kouzelném proutku, Pilulky čaroděje Dobroděje, Drak Buchtorát nebo také ke Králi větrů, Pánu Bažin či na Ostrov splněných přání.

V roce 2001 se rozšířilo i o dětský loutkářský kroužek. Dětský soubor se již od počátku zajímá o všechny typy loutek a techniky hraní loutkového divadla. Děti zvládly s úspěchem hru s marionetami ( ocenění na přehlídce Turnovský drahokam 2003 ), zapojily se i do společné inscenace v alternativním provedení, zvládly  i jednoduché spodové loutky a samozřejmě i maňásky. Starší děti postupně přecházejí z dětského souboru do souboru dospělého. Všichni se pak společně podílí na realizaci pravidelných představení pro děti.


Mezi činnost Loutkového divadlo SPOJÁČEK nepatří jen pravidelné sobotní pohádky pro veřejnost, ale také každoroční pořádání Mikulášských besídek a časté hostování v jiných divadlech, např. DDM Vikýř Jablonec n. Nisou, Jaroměř, Nová Paka, Jičín, Turnov i Praha. 
Nemalou součástí aktivity divadla je i účast na různých soutěžních i nesoutěžních loutkářských přehlídkách, jako jsou Turnovský Drahokam, Čechova Olomouc, Cvikovské dny loutek, přehlídky v Lounech a jiné. Zde divadlo získalo mnohá ocenění, jak za inscenace, tak i  za loutkoherecké výkony. Za zmínku stojí i opakované postoupení na soutěžní celostátní loutkářskou přehlídku v Chrudimi, a to v roce 1997, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2018. Nesmíme zapomenout ani na opakovanou účast na Mezinárodním loutkářském festivalu v Dolní Poustevně.
Kromě realizací a studování loutkových představení a výchovy dětí k hře s loutkou, pořádá také pro děti občasné semináře a loutkářské dílničky, příměstský tábor.

Jednou za pět let pořádá Loutkové divadlo SPOJÁČEK Setkání loutkových divadel v Liberci, kam zve všechny své přátele z různých loutkových divadel a nabízí tak libereckým divákům přehlídků všech možných forem a druhů loutkových divadel. 

Loutkové divadlo SPOJÁČEK

Veškeré dotazy a objednávky směřujte prosím na email: divadlo@spojacek.cz

Facebook Divadlo Spojáček

Právnická osoba zastupující LD SPOJÁČEK
SPOJÁČEK
Malá 540, 463 12 Liberec 25

Rudolf Krause
tel.: 607 717 441
email: divadlo@spojacek.cz

Loutkové divadlo Spojáček Větrník